برگزاری روزه نماز قضا توسط خیریه گلستان علی (ع)

برگزاری روزه نماز قضا توسط موسسه خیریه گلستان علی (ع)

خواندن روزه نماز قضا برای میت توسط موسسه خیریه گلستان علی (ع) روزه نماز قضا زمینه‌سازی برای کمک به کودکان موسسه خیریه گلستان علی (ع)” روزه نماز قضا، عملی عبادی است که به ادای نمازهایی که در گذشته به‌طور احسن انجام نشده‌اند، می‌پردازد. این روزه‌ها به عنوان پرداخت بدهی نمازی به خداوند در نیت فردی …

برگزاری روزه نماز قضا توسط موسسه خیریه گلستان علی (ع) ادامه مطلب »