موسسه خیریه گلستان علی (ع)

ثبت نام در جشن نیمه شعبان

رویداد ها

4 1

برآورده شدن آرزو 1 نفر از کودکان موسسه خیریه

بر آورده شدن آرزو مهدی عنوان: برآورد آرزوی مهدی: یک هواپیما برای رویاپردازی مقدمه: موسسه خیریه ما با افتخار به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست کمک می‌کند و در مراکز نگهداری خود، از سن 3 سال تا بعد از دانشگاه از آنها مراقبت می‌نماید. در این راستا، اخیراً یک کمپین آرزو را برگزار کرده‌ایم …

برآورده شدن آرزو 1 نفر از کودکان موسسه خیریه ادامه مطلب »

پیمایش به بالا