دهکده گلستان علی
۲

معرفی پروژه آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی گلستان علی (ع)

مجموعه فوق در مقیاسی ملی وفرا ملی برای اولین بار در کشور با هدف اعتلای آموزش فرزندان ،شناخت استعداد های ورزشی با فراهم نمودن شرایط رشد وپرورش واز همه مهمترایجاد شرایط حرفه آموزی واشتغال واستقلال آنان به عنوان اصلی ترین رسالت موسسه با حمایت وکمک های خیرین ونیکوکاران در حال اجرا می باشد. مجموعه ای که با پیشرفته ترین الگوهای معماری ،طراحی گردید .وپاسخگوی نیازهای علمی آموزشی ،حرفه آموزی،ورزشی وخوابگاهی فرزندان خواهد بود .این مجتمع ضمن ایجاد آرامش روانی وتعالی شخصیت ،امکان تجلی ورشد استعداد های فرزندان ،مهارت های زندگی سالم را برای ورود به اجتماع به آنان خواهد آموخت .مجموعه ای فرهنگی که با همت نیکوکاران ساخته خواهد شد .

((قطرات باران است که دریا میشود ))

امید است تربیت یافتگان این موسسه با تکامل شخصیتی ومهارت هایی که خواهند داشت مسئولین واداره کنندگان موسسه واینگونه مراکز در آینده باشند.

گلستان علی (ع)بالی برای پرواز وپنجره ای باز به بهشت

موسسه خیریه گلستان علی (ع) بزرگترین موسسه هیات امنایی نگهداری فرزندان بی سرپرست در کشور می باشد که با استعانت از ایزد منان و پیروی از مولای پرهیزگاران ،حضرت علی (ع) ،با مجوز سازمان بهزیستی تعداد زیادی فرزند را بصورت شبانه روز تحت پوشش دارد. وعلاوه بر نگهداری بصورت فرزندان واقعی تعلیم وتربیت آنان را تا مرحله استقلال کامل ((تحصیل ،اشتغال،مسکن وازدواج)) عهده دار می باشد. بدیهی است که امور آموزشی ،فرهنگی ،عقیدتی واخلاقی فرزندان ،با نظارت ودقت توسط مربیان وکارشناسان ورزیده ومتعهد پیگیری وهدایت می شود . همچنین موسسه تلاش می نماید با حمایت مادی وتربیتی خانواده های نیازمند ،فرزندان در بستر ووآغوش خانواده ها رشد یافته واز واگذاری

آنان به مراکز نگهداری جلوگیری شود ضمنا بیش از ۲۵ مرکز نگهداری در مناطق محروم استان نیز از کمک های غیر نقدی و اردویی موسسه برخوردار می گردند واخیرا با توجه به گستره ی فعالیت های موسسه

وارتباط خیرین محترم از اقصی نقاط میهن سلامی مجوز کشوری موسسه صادر گردید است وبا عنایت به کیفیت خدمات وبرنامه ریزی ها،موسسه دارای استاندارد مدیریت کیفیت وروابط اجتماعی از کانادا شده است .

پیشرفت فیریکی پروژه گلستان علی (ع)

پیشرفت فیزیکی

پیشرفت فیزیکی

پیشرفت فیزیکی

 

 

شما هم می توانید …

به عنوان وظیفه انسانی و الهی خود، قسمتی از هزینه های ساخت مجموعه را تقبل کنید ویا با خرید متری یک میلیون تومان ،خود یا عزیزانتان در بنای بخشی از ساختمان حتی به صورت اقساطی مساعدت نمایید.نام نیکو کاران در کتیبه دل ها ،کارنمای الهی وهم چنین بنای مجموعه بعنوان یادگاری انسانی ثبت خواهد شد.

شماره کارت بانک صادرات :۶۱۱۳-۹۰۰۳-۶۹۱۹-۶۰۳۷

تلفن ۰۹۱۵۱۵۹۰۲۸۱ ۸۰۹۴ -۰۵۱۱

۴

آدرس : بلوار میثاق ، میثاق۲ ، روبروی جاهد ۱۳

تلفن : ۵۱۳۳۹۹۰ -۰۵۱۳

سایت : www.golestanali.ir

ایمیل : golestanali@gmail.com

۵
۶
۷
پروژه دهکده گلستان علی

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin