آموزش قرآن فرزندان مرکز صدقیان
  • آموزش قرآن فرزندان مرکز صدقیان

    آموزش قرآن فرزندان مرکز صدقیان توسط یک مربی افتخاری فرزندان مرکز صدقیان موسسه گلستان علی (ع) در اجرای برن ...

    آموزش قرآن فرزندان مرکز صدقیان توسط یک مربی افتخاری فرزندان مرکز صدقیان موسسه گلستان علی (ع) در اجرای برنامه های فرهنگی این موسسه هر هفته ۲ روز با قرائت قرآن آشنا می شوند .در این برنامه آموزشی توسط خا ...

    بیشتر

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin