اشتغال زایی و کارآفرینی
kar1

فعالیت های انجام شده در حوزه اشتغال و کارآفرینی

 

  • مصاحبه های فردی و روانشناختی از فرزندان کار.
  • استعداد یابی و مشخص شدن علایق فردی فرزندان.
  • انجام مشاوره های انتخاب شغل و راهنمایی شغلی فرزندان.
  • رای زنی و پیگیری برای جذب کار و کارفرمایان و شغل یابی براساس آنچه به عنوان اولویت مشخص شده بود.
  • معرفی به کار و جانمایی فرزندان در کارهای جدید.
  • اعمال کنترل و نظارت های میدانی و مکرر از کار فرزندان و تقویت مثبت فرزندان از طریق ارتباط های موثر و فعالیت های روانشناسی.
  • ایجاد ثبات شغلی فرزندان با رعایت اصل کار و حرفه آموزی در طی ۶ماه گذشته.
  • برنامه ریزی و اجرای پس انداز تمام حقوق فرزندان کار در حساب ایشان به عنوان یک پس انداز قابل اتکا برای آینده ایشان. (هزینه های فرزندان از طرف موسسه در قالب پول توجیبی و ایاب و ذهاب به ایشان پرداخت می شود).
  • تشکیل کمیته اشتغال و کارآفرینی در موسسه برای ادامه روندهای کنترل و نظارت بر کار فرزندان.
  • تعریف کار و حرفه آموزی حتی برای فرزندان محصل در اوقات فراغت تابستان (بطوریکه حدود بیش از ۶۰ درصد کل فرزندان در ایام تابستان در کنار دیگر برنامه های ورزشی، فرهنگی و آموزشی مشغول کار و حرفه آموزی هستند).

فرم پذیرش نیروی کار

[contact-form-7 id=”3023″ title=”فرم درخواست نیرو”]

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin