اهداف گلستان علی
اهداف گلستان علی

اهداف گلستان علی (ع)

 نگهداری:

گلستان علی (ع)  مؤسسه ای است که در امر تعلیم و تربیت فرزندان و نگهداری از این گلهای آسمانی در همه ی عرصه ها فعالیت می نماید . ارائه خدمت به فرزندان در حوزه بهداشت ، تغذیه ، تحصیل ، ورزش ، مهارت های زندگی ، اشتغال ، مسکن ، ازدواج و … از جمله فعالیت های مؤسسه گلستان علی (ع) است .

پیشگیری:

علاوه برنگهداری وباتوجه به اهمیّت پیشگیری با ساخت مجتمع شبانه روزی آموزشی،پرورشی،فرهنگی تحت عنوان دهکده گلستان علی(ع) با هدف اصلاح،تعلیم وتربیت واشتغال زایی وکارآفرینی جهت فرزندان اقدام شده است.ضمناً در راستای فقرزدایی ونگهداری فرزندان درخانواده وجلو گبری از واگذاری فرزندان به مراکز نگهداری، اقدام به اجرای طرح سلامت اجتماعی گردیده است که تلاش می شود باتوانمندسازی اقتصادی وایجاد اشتغال پایا .درنهایت با کارایی خانواده ، آسیب های اجتماعی کاهش یابد.

این مؤسسه با برخورداری از یک دفتر مرکزی و حضور پرسنل و کارشناسان ورزیده  همواره پیگیر امور فرزندان دختر و پسر خودوخانواده های تحت پوشش می باشد .

ایجاد دهکده گلستان علی (ع) ،مجتمع آموزشی وفرهنگی و ورزشی شبانه روزی گلستان علی(ع)در مقیاس ملی و فرا ملی ، راه اندازی نگارخانه گلستان علی (ع) ، کارگاه تولید آثار معرق ، گروه تشریفات ، همکاری مشترک با نشریات و اجرای طرح هایی همچون خادمین افتخاری و سفیران نیکوکاری،پشتیبانان آموزشی تنها گوشه ای از فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی این مؤسسه محسوب می گردد .

علاوه براقدامات فوق در جهت پیشگیری، طرح سلامت اجتماعی گلستان علی (ع) در سه محور نگهداری و تربیت، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی در حال اجرا می باشد.

طرح های آینده :

مدرسه طبیعت :

هدف ازتعلیم وتربیت انسانها درنظام های آموزشی وپروشی دنیا، تربیت انسانی کامل که در جنبه های اخلاقی، فرهنگی، شناختی، عاطفی وروانی، علمی رشدی متوازن وخلاقانه باشد.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin