تاریخچه و نحوه تاسیس
s7

p

درسال ۱۳۸۳ کمتر کسی تصور می کرد گلستان علی (ع) بتواند به اهداف والای خود برسد ، اما امروزه مؤسسه گلستان علی (ع) ازبزرگترین مؤسسه نگهداری از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست کشور، سربلند و سرافراز است .

۱۲ سال پیش و به مناسبت عید غدیر خم ، جمعی از افراد خیر و نوع دوست گردهم آمدند و با نیتی خالص و الهی پا در رکاب پدر یتیمان دنیا حضرت علی (ع) نهادند و امروزه گلستان علی (ع) به شماره ثبت ۱۵۶۵  و دارای پروانه تاسیس کشوری به شماه ۹۰۰/۹۲/۹۹۱۳۷ مورخه ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ با کمک ها و حمایت ها و افکار متعالی اعضای هیات مدیره ، هیات امنا ، خیران و کارکنان صدوق خود جمع زیادی از پسران و دختران را به عنوان فرزند تحت پوشش خدمات شبانه روزی قرارداده است .

گلستان علی (ع) با دارا بودن ۱۰ مرکز شبانه روزی دو خوابگاه دانشجویی دخترانه وپسرانه،یک مهدکودک وتعدادی واحد های مستقل همچنان برای رسیدن به اهداف بلند خود و دستیابی به جایگاه ایده آل تلاش می کند و همگان نیک می دانند که این مؤسسه با پیروی از یگانه ابر مرد تاریخ بشریت مولای متقیان حضرت علی (ع) در امر تعلیم و تربیت فرزندان موفق بوده است .

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin