golestanali-World-Midwife-Day-1
16 اردیبهشت

حضور دانشجویان رشته مامایی در جمع دانشجویان دختر گلستان علی (ع)

جمعی از دانشجویان دختر رشته مامایی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ماما، در جمع دختران خوابگاه دانشجویی موسسه گلستان علی (ع) حضور یافتند.
دراین برنامه که با استقبال دختران دانشجوی موسسه رو به رو شد ، دانشجویان رشته مامایی از تعدادی از داوطلبان خوابگاه مذکور تست قند به عمل آوردند .
همچنین جلسه پرسش و پاسخ برگزار و دانشجویان رشته مامایی به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ دادند

golestanali-World-Midwife-Day-1

دیدگاه خود را ارسال کنید.