16 اردیبهشت

بازدید فرزندان گلستان علی (ع) از یک نمایشگاه کودکان کار

فرزندان گلستان علی (ع) از نمایشگاه آثار هنری خانم فهیمه قندهاریان، تحت عنوان ” کودک هستم کوچک اما نه ” بازدید کردند. در این بازدید که جمعی از فرزندان دختر حضور داشتند، آثار هنری خانم قندهاریان با مضامین کودکان کار مورد بازدید قرار گرفت.
در این نمایشگاه ۱۰ اثر با مضامین کودکان کار و به صورت اکرلیک در معرض دید همگان قرار کرفت.
خانم قندهاریان فارغ التحصیل رشته هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران است و این نمایشکاه انفرادی وی محسوب می شود. شایان ذکر است نمایشگاه مذکور از ۲۳ لغایت ۲۶ خرداد ماه در محل نگار خانه آذر نور مشهد بر پاشده بود.

دیدگاه خود را ارسال کنید.