24 مهر

بازدید فرزندان از اداره کل پست خراسان رضوی در روز جهانی پست

جمعی از فرزندان آسمانی موسسه گلستان علی (ع) به مناسبت روز جهانی پست به نمایندگی از دیگر فرزندان، ضمن بازدید از اداره کل پست استان خراسان رضوی با مدیران و پرسنل این اداره دیدار کردند و با نحوه کار پست آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی جناب آقای محمد شفیعی مدیر کل اداره پست استان، ضمن استقبال گرم از این فرزندان اظهار امیدواری کردند استفاده از خدمات پستی در خانوارها و اقشار مختلف مردم فراگیر شود.
نمایندگان موسسه در پایان با اهدای لوح سپاس، مراتب تشکر خود را از مدیر کل و کارکنان خدوم اداره پست ابراز نمودند.

در متن این لوح سپاس آمده است: ارتباط رمز بقا و توسعه جامعه است پست در این زمینه از جایگاه خاصی برخوردار است. از ویژه گی های پست، امانت داری و اعتماد مردمی است که مبین نقش و اهمیت پست در جامعه می گردد. کارکنان پست تلاش گرانی هستند که دل ها را بهم پیوند و انتظار را به نتیجه و آرامش بدل می نمایند. باشد که چون جبرییل حامل بشارت و رستگاری باشید.

دیدگاه خود را ارسال کنید.