15 شهریور

بازدید معاون قوه قضایه از خانه حضرت زینب (س)

دکتر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به همراه جمعی از مدیران قضاییه به همراه جمعی از مدیران قضایی استان از خانه فرزندان حضرت زینب (س) گلستان علی (ع) بازدید کردند. در این بازدید آقای رضازاده مدیرعامل گلستان علی (ع) گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این موسسه را در زمینه های مختلف اجتماعی، ورزشی، فرهنگی، تحصیلی و اردویی ارائه نمود. در این بازدید که سید امیر مرتضوی معاون دادگستری خراسان رضوی حضور داشت از فعالیت ها و عملکرد گلستان علی (ع) تجلیل شد.

دیدگاه خود را ارسال کنید.