04 اردیبهشت

دیدار نماینده معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادستان مشهد با مدیرعامل گلستان علی (ع)

سرکار خانم زهی نماینده معاون دادستان مشهد در دیدار و گفتگو با مدیرعامل موسسه گلستان علی (ع) و با حضور مسئولین موسسه، تعامل و همکاری های دوجانبه را مورد تاکید قرار داد. در این دیدار آقای رضازاده مدیرعامل موسسه گلستان علی (ع) گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این موسسه در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و … فرزندان و مددجویان تحت پوشش موسسه را ارئه نمود. خانم زهی نماینده دادستانی مشهد نیز خواستار همکاری و تعامل با موسسه و خدمت هرچه بیشتر و بهتر به فرزندان بی سرپرست شد.

دیدگاه خود را ارسال کنید.