golestanali-Visit-Manager-01
31 تیر

بازدید مدیرعامل موسسه زنان مسلمان تایلند از مجموعه گلستان علی (ع)

خانم دارا کاتیا مدیرعامل موسسه حمایت از زنان مسلمان تایلند از خانه های فرزندان گلستان علی (ع) بازدید و با فرزندان دیدار و گفتگو کرد. وی در این بازدید و در پیامی به مدیرعامل و کارکنان موسسه گلستان علی (ع) گفت: دیدار از گلستان علی (ع) موهبتی بود از جانب خداوند و جا دارد از خدای بزرگ برای این محبت قدردانی کنم. اگر چه دیدن کودکان یتیم مایه ناراحتی است اما فعالیت ها و خدمات گلستان علی (ع) در برابر این فرزندان قابل تحسین است. وی افزود از خدا می خواهم که کارکنان و فرزندان این موسسه همیشه موفق و سربلند باشند و در عرصه خدمت و زندگی و کسب علم و دانش همواره سلامت و پایدار باقی بمانند.
golestanali-Visit-Manager-01

دیدگاه خود را ارسال کنید.