golestanali-Visit-Authorities
29 فروردین

بازدید جمعی از مسئولین استانی از گلستان علی (ع)

جمعی از مسئولین استان به اتفاق رئیس سمن های استانداری خراسان رضوی در معیت آقای حسین نژاد معاون مشارکت ها و مسئول حراست بهزیستی استان از موسسه گلستان علی (ع) بازدید و آقای رضازاده مدیرعامل موسسه در مورد دستاوردها و توسعه ساخت پروژه منحصر بفرد آموزشی، فرهنگی، ورزشی و همچنین طرح اشتغال زایی فرزندان و برنامه های در دست اقدام توضیحاتی ایراد نمود که مورد توجه قرار گرفت.
در خاتمه با واحدها و مسئولین مختلف موسسه دیدارهایی داشته که هر کدام در بخش خود در مورد اقدامات و برنامه ها مطالبی ارائه نمودند.

دیدگاه خود را ارسال کنید.