04 آبان

حضور باستانی کاران گلستان علی در زورخانه آستان قدس

حضور باستانی کاران گلستان علی (ع) در زورخانه آستان قدس رضوی

فرزندان باستانی کار گلستان علی (ع) ضمن حضور در زورخانه آستان قدس رضوی (امیر کبیر) به جمعی از پیشکسوتان این رشته ورزشی باستانی لوح تقدیر اهدا کردند.
باستانی کاران گلستان علی (ع) همچنین در گود زورخانه آستان قدس به تمرین پرداختند و همراه با ورزش کاران و باستانی کاران این زورخانه حرکات ورزشی انجام دادند. در این برنامه ورزشی که با حضور جناب آقای رضازاده مدیرعامل گلستان علی (ع) برگزار شد، لوح تقدیر به آقایان احدیان، فخار، جلیلیان، آزمون، ریاحی و چوبدار که از پیشکسوتان ورزش باستانی هستند، اهدا گردید.

دیدگاه خود را ارسال کنید.