golestanali-thanking-02.
01 مرداد

تقدیر فرزندان گلستان علی (ع) از مدیر بهزیستی مشهد

فرزندان گلستان علی (ع) به همراه مدیرعامل موسسه جناب آقای رضازاده به مناسبت گرامی داشت هفته بهزیستی ضمن دیدار با آقای مروی مدیر بهزیستی مشهد از خدمات و فعالیت های ایشان و کارکنان بهزیستی قدردانی کردند.
فرزندان با حضور در اداره بهزیستی مشهد و اهدای شاخه های گل به رئیس و کارکنان این اداره، هفته بهزیستی را تبریک و تهنیت گفتند. آقای مروی شهری نیز در این دیدار از عملکرد و خدمات موسسه گلستان علی (ع) در حمایت و نگهداری از فرزندان بی سرپرست تجلیل به عمل آورد.
golestanali-thanking-02.

دیدگاه خود را ارسال کنید.