10 بهمن

پوسیده‌ترین شیوه‌های تربیت کودکان_قسمت چهارم

نصیحت  مادر: پسرم انقدر با گوشی بازی نکن.  بعد از تمام شدن این جمله، خودش به مبل تکیه زده و می‌رود که عکس‌های بشقاب‌های جدیدش را در اینستاگرام پست کند.  پدر: دخترم هیچ‌وقت دروغ نگو.  همه‌ی زندگی‌ها با دروغ از هم می‌پاشه.  همان لحظه تلفن خانه زنگ می‌خورد و پدر با چشم و ابرو و […]

ادامه مطلب