20 اسفند

انتظارات بسیار آموزشی، کودک آزاری مدرن

انتظارات بسیار آموزشی، کودک آزاری مدرن  بسیاری از والدین با انتظارات بیش از حد و بسیار آموزشی از فرزندانشان تمام تلاش خود را از نظر مالی، زمان و پیگیری به کار می گیرند تا وی با فراگیری آموزش ها و علوم مختلف، باعث افتخار و به تعبیری نخبه شود غافل از اینکه این امر نیز […]

ادامه مطلب
04 اسفند

نحوه تدریس به کودکان

به عنوان والدین، مهارت های بسیاری وجود دارد که ما نیاز داریم و می خواهیم که به کودکانمان آموزش دهیم. اغلب ما بر موارد پایه ای مانند آموزش دادن به کودک که چگونه به تنهایی خودش غذا بخورد و یا لباس بپوشد، چگونه بند کفشش را ببندد، چگونه حساب کند، بخواند و یا بنویسد شروع […]

ادامه مطلب
10 بهمن

پوسیده‌ترین شیوه‌های تربیت کودکان_قسمت چهارم

نصیحت  مادر: پسرم انقدر با گوشی بازی نکن.  بعد از تمام شدن این جمله، خودش به مبل تکیه زده و می‌رود که عکس‌های بشقاب‌های جدیدش را در اینستاگرام پست کند.  پدر: دخترم هیچ‌وقت دروغ نگو.  همه‌ی زندگی‌ها با دروغ از هم می‌پاشه.  همان لحظه تلفن خانه زنگ می‌خورد و پدر با چشم و ابرو و […]

ادامه مطلب
09 بهمن

پوسیده‌ترین شیوه‌های تربیت کودکان_قسمت سوم

“پوسیده‌ترین شیوه‌های تربیت کودکان” (قسمت سوم: سرکوب کنجکاوی کودکان) مردم ما بیشتر از این که سوال داشته باشند، جواب دارند. این جمله را استاد “جلال ستاری” گفتند و من هیچ‌وقت فراموشش نمی‌کنم.  نیاز به اثبات آن‌چنانی هم ندارد. در یک نشست با چند نفر دیگر خودتان متوجه می‌شوید. بعد از سلام و احوال‌پرسی، بدون این […]

ادامه مطلب