13 بهمن

آشنایی با آسیب های اجتماعی_قسمت اول

آسیب های اجتماعی به هر عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد جامعه قرار نمی‌گیرد مانند اعتیاد، دزدی، روسپیگری و… آسیب های اجتماعی یکی از مسایل مورد توجه جامعه بشری از گذشته تا به امروز می‌باشد. با گسترش انقلاب صنعتی و بزرگ شدن دامنه نیازمندی‌های انسان و به دنبال […]

ادامه مطلب
29 دی

سایه شوم آسیب ها بر سر کودکان

فقر، اعتیاد و طلاق از جمله آسیب هایی به شمار می رود که کودکان در بهترین مرحله رشد و تکامل جسمی خود با آنها مواجهه می شوند و این آسیب ها تاثیرهای فراوانی بر جسم و جان آنها می گذارد که این امر پیامدهای غیرقابل جبرانی در حال و آینده آنان خواهد داشت. به گزارش […]

ادامه مطلب