golestanali-Smuggling
30 خرداد

پیش فروش نوزاد در تهران

استاندار تهران گفت: خبر هایی مبنی بر پیش فروش نوزاد در شهر تهران به ما رسیده اما این موضوع در شورای اجتماعی استانداری بررسی نشده است.
محمد مقیمی درباره اظهارات اخیر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مبنی بر پیش فروش نوزاد در تهران به دلیل وجود مشکلات اقتصادی ، به ایلنا گفت: خبر هایی مبنی بر پیش فروش نوزاد شنیده ایم اما شورای اجتماعی استانداری مطالعه ای در این باره انجام نداده است ، ضمن اینکه بهزیستی متولی این کار است ، این اتفاق وجود دارد اما شورای اجتماعی گزارش و تحقیقی را در این خصوص انجام نداده است .
گزارش خراسان حاکی است ، چندی قبل عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود : معضل خرید و فروش کودکان و نوزادان کاهش یافته اما رفع نشده است .او بیان کرده بود : کودکان در کنار پدر و مادر معتاد ، معتاد می شوند و آسیب های زیادی کودکان دارای والدین معتاد را تهدید می کند که کودک فروشی یکی از این آسیب هاست که حتی دیده شده مادران به دلیل اعتیاد ، نوزادان خود را در قبال دریافت مبلغی اندک ، قبل از تولد پیش فروش می کنند .

منبع : روزنامه خراسان

دیدگاه خود را ارسال کنید.