golestanali-Sexual-harassment-1
11 تیر

گزارش خبری بازدید از خانواده ندا علیزاده کودک قربانی آزار جنسی

در نخستین روزهای سال 97 در محله ای حاشیه ای در اطراف شهر مشهد، کودک آزاری جنسی و قتلی صورت می گیرد. بدور از هرگونه آسیب شناسی بومی- محلی، توجهات همه سازمان ها و محافل حقوق بشری به قتل ندا علیزاده، کودک افغان ساکن در شهرک شهید رجایی جلب می شود و هرکدام از این سازمان و نهادها با دید عاطفی، دادخواهی، خبری، و تبلیغاتی؛ و با کمک های مالی و عاطفی کم یا زیاد سرازیر منطقه ده متری قلعه ساختمان می شوند. بعد از اندک زمانی دریافتیم با ورود انها آسیب اجتماعی جدی در این منطقه صورت گرفته و آن دیدگاهی است با این مضمون “یک نفر فدای رفاه همه” لذا بر آن شدیم تا جهت ایمن سازی و فقرزدایی فرهنگی این منطقه، طرحی را اجرا نماییم به نام “طرح ندای کودک ایران” با اقتباس از اسم ندا علیزاده . اولین گام شبکه جامع حامیان حقوق کودک، دلجویی از خانواده ندا و رسیدگی به بخشی از نیازهای روزمره انها؛ و هدف غایی ما ورود به منطقه و شناسایی افراد امین این منطقه بود. که هر دو هدف با موفقیت انجام گردید. در گام بعدی برنامه ریزی در جهت اعتماد سازی در بین افراد آن محله با افراد امین صورت گرفت. که بزودی در خبرهای آتی به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. هدف نهایی شناخت عوامل آسیب ساز و تلاش در جه رفع آن ها می باشد.

golestanali-Sexual-harassment-1

golestanali-Sexual-harassment-1

دیدگاه خود را ارسال کنید.