golestanali-The-rules-of-the-childs-rights
15 اردیبهشت

گذری بر قوانین حقوق کودک در ایران

همزمان با تبیین راهبرد کلان دفتر مطالعات حقوق کودک و نوجوان موسسه گلستان علی، به جایگاه حقوق کودک در قوانین و مقررات ایران به صورت هفتگی خواهیم پرداخت
_ قوانین حوزه کودکان در قوانین مدنی و جزایی ایران پراکنده و غیر مدون است و مقرراتی تحت عنوان قانون کودکان و نوجوان وجود ندارد
اما در بین قوانین جهانی، پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.
این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰(سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا) این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند.
به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد
که دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.
از سال ۷۲ تا ۸۸ وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال گزارش ادواری آن را بر عهده داشت و از دی‌ماه ۱۳۸۸ با مصوبه دولت، مسئولیت این کنوانسیون به وزارت دادگستری واگذار شد.
و تا به امروز برخی از قوانین با قانون مذکور تطبیق داده شده است اما هنوز قانون مدونی در حوزه حقوق کودکان تقیین نگردیده است…
نسرین مقیمی ، فعال حقوقی دفتر مطالعات حقوق کودک و نوجوان موسسه گلستان علی (ع)

دیدگاه خود را ارسال کنید.