مشارکت های مردمی با موسسه گلستان علی (ع)

در راستای تحقق اهداف خدا پسندانه موسسه خیریه گلستان علی(ع)، در جهت  ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه،  همچنین به لحاظ حمایت خیرخواهانه و بعنوان یک تکلیف الهی و انسانی،‌ اقدام به جلب و جذب کمکهای نقدی و غیر نقدی و خدمات داوطلبانه از افراد خیر و مردم نیکوکار نموده و همواره خود را موظف می داند تا با سازماندهی و ایجاد شرایط مناسب،‌ زمینه گسترش و تعمیق فرهنگ خیر جمعی و مشارکتهای مردم را فراهم سازد.