31 خرداد

اجرای نمایش حمایت از طبیعت در خانه فرزندان زنده یاد محمدی

اجرای تئاتر توسط گروه فرهنگی هنری جاودانه های پارس با موضوع حمایت از طبیعت در خانه فرزندان زنده یاد محمدی انجام پذیرفت. در این کار هنری زیبا که با موضوع طبیعت و حفاظت از محیط زیست اجرا گردید فرزندان در قالب هنر تئاتر و نمایش با اهمیت محافظت و نگهداری از طبیعت و محیط زیست آشنا شدند برنامه مورد توجه و استقبال فرزندان قرار گرفت.


دیدگاه خود را ارسال کنید.