golestanali-Poverty-illness
29 خرداد

24 درصد از والدین کودکان کار بیمار و 31 درصد بیکارند

پژوهش ها نشان می دهد 23 درصد از کودکان کار تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند ضمن اینکه 24 درصد از والدین این کودکان به لحاظ جسمانی دچار بیماری های مزمن هستند و یکی از دلایل آن که کودکان مجبور هستند کمک هزینه خانواده شان شوند،  مساله بیماری جسمی والدین است .
رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت :”31 درصد از سرپرستان خانواده های این کودکان بیکار هستند و محل سکونت 50 درصد از آن ها در مناطق حاشیه شهر ها و سکونت گاه های غیر رسمی است . ”

منبع : روزنامه خراسان

دیدگاه خود را ارسال کنید.