GOLESTANALI-orphan-1
02 خرداد

واگذاری 310 کودک بی سرپرست و بد سرپرست به متقاضیان در خراسان رضوی

سال گذشته و در مقایسه با سال قبل آن در استان خراسان رضوی 310 کودک بی سرپرست و بد سرپرست به صورت فرزند خوانده یا امین موقت ( برای دوره مشخص ) به متقاضیان واگذار شدند .
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان گفت : امسال با رشد 40 درصدی واگذاری فرزندان به خانواده های متقاضی و دارای شرایط لازم رو به رو خواهیم بود .
حقدادی گفت : سال گذشته 450 کودک به خانواده یا خویشاوندان خود تحویل شدند تا با پرداخت کمک از بهزیستی نگهداری شوند.
منبع : خبرگزاری ایرنا
GOLESTANALI-orphan-1

دیدگاه خود را ارسال کنید.