12 آذر

مسلمی و فروشگاه های ورزشی

سفیر نیکوکاری گلستان علی (ع) جناب آقای مسلمی (گروه فیتیله)

سفیر نیکوکاری گلستان علی (ع) جناب آقای مسلمی (گروه فیتیله) همگام و همراه با مسئولین موسسه از خیرین ورزشی موسسه (فروشگاه های ورزشی) بازدید و ضمن تکریم از خدمات این عزیزان به عنوان نماینده و سفر موسسه توضیحاتی در مورد (طرح سلامت اجتماعی) گلستان علی (ع) و نقش موثر آن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی ارائه داشت که مورد توجه و حمایت خیرین محترم ورزشی قرار گرفت و آمادگی خود را جهت مساعدت و همکاری با موسسه گلستان علی (ع) را اعلام نمودند. اضافه می نماید آقای مسلمی هنرمند ارجمند و متواضع حدود 10 سال است که همواره با خیریه گلستان علی (ع) همکاری داشته و در مراسم و برنامه های موسسه مستمرا فعالیت دارند و هنر خود را در خدمت به کودکان به عنوان یک خادم افتخاری عرضه می دارد، که گروه فیتیله در بین فرزندان آسمانی گلستان علی (ع) جایگاه ویژه ای دارند.

1- لوازم ورزشی حامد
2-لوازم ورزشی ایران زمین
3-لوازم ورزشی ضیاء
4-لوازم ورزشی جوانان

مسلمی

دیدگاه خود را ارسال کنید.