20 شهریور

فراهانی و شهلا اعضای شورای اسلامی شهرهای تهران و مشهد

گلستان علی (ع) شعبه ای از بهشت است
دکتر مجید فراهانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و همچنین دکتر امیر شهلا عضو شورای اسلامی شهر مشهد در بازدید از خانه فرزندان حضرت زینب (س) موسسه گلستان علی (ع)، فعالیت در این موسسه را عبادتی بزرگ و گلستان علی (ع) را شعبه ای از بهشت عنوان کردند. در این بازدید پس از ارائه گزارشی توسط آقای رضازاده مدیرعامل موسسه و بیان عملکرد در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، تحصیلی ؛ ورزشی و تربیتی آقای دکتر مجید فراهانی اظهار داشتند خدمت در گلستان علی (ع) برابر با سالها عبادت است و کارنامه شما در روز جزا کارنامه ای عالی خواهد بود. آقای دکتر امیر شهلا هم در این بازدید گفتند : گلستان علی (ع) از بهترین ها، فعالترین ها و خوشنام ترین ها در میان موسسات خیریه است و فعالیت و خدمات آن مطابق با استانداردهای جهانی است. در این بازدید لوح یادبود
گلستان علی (ع) به آقایان دکتر فراهانی و دکتر شهلا اهدا شد.

دیدگاه خود را ارسال کنید.