golestanali-Meet-Managers-1
22 اردیبهشت

آشنایی مدیران و نمایندگان شرکت های ” ایرانسل و رایزن ” با مراکز گلستان علی (ع)

مدیران و نمایندگان شرکت های ایرانسل و رایزن ضمن بازدید از خانه های فرزندان گلستان علی (ع)، با ویژگی ها و اهداف پروژه مجتمع فرهنگی آموزشی گلستان علی (ع) آشنا شدند.
در جریان بازدید آقای جمعه پور نماینده شرکت ایرانسل و همچنین آقای مرعشی مدیرعامل شرکت رایزن و سایر مدیران ارشد این شرکت از دهکده گلستان علی (ع) آنها از نزدیک با نحوه ساخت، ویژگی ها و اهداف این مجتمع آشنا شدند.
golestanali-Meet-Managers-1

دیدگاه خود را ارسال کنید.