12 آذر

همت بلند مردی از تبار کرمانشاه

همت بلندار که مردان روزگار

از همت بلند به جای رسیده اند

 

آنجا که دل ها سوخته، تن ها تنیده و لبها خشکیده، انتظار و نیاز بر سراسر خطه قهرمان کرمانشاه حاکم است بزرگ مردی از تبار همه کرمانشاهیان نستوه (کارگر ساده) به جهت از حمایت از فرزندان آسمانی گلستان علی (ع) به نماینده اعزامی موسسه کیسه برنجی اهدا کرد. این همت و طبع والای اهالی غیور کرمانشاه را می رساند. خدا کند که ما هم عبرت بگیریم.

تن آدمی شریف است به جان آدمیت                     نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند                    بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت

دیدگاه خود را ارسال کنید.