27 دی

تفاهم نامه همکاری های مشترک گلستان علی (ع) و کمیته امداد امام خمینی (ره) امضا شد

تفاهم نامه همکاری های مشترک گلستان علی (ع) و کمیته امداد امام خمینی (ره) امضا شد

همکاری های مشترک موسسه گلستان علی (ع) و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی و ناحیه تبادکان در قالب تفاهم نامه مشترک امضا شد. این همکاری ها شامل تامین جهیزیه نو عروسان محروم، اطعام خانوارها، تامین معیشت، رفع مشکلات درمانی، اشتغال و کارآفرینی، تحصیل و مشاوره ویژه خانواده های محروم و تحت پوشش خواهد بود.
شایان ذکر است این تفاهم نامه با هدف کمک به خانواده های نیازمند و خودکفا شدن و عدم وابستگی این عزیزان به دیگران اجرایی می شود.

دیدگاه خود را ارسال کنید.