27 دی

برگزاری جلسه ماهانه شورای عالی خانه خیرین خراسان رضوی در خانه حضرت زینب (س)

برگزاری جلسه ماهانه شورای عالی خانه خیرین خراسان رضوی در خانه حضرت زینب (س)

جلسه ماهانه شورای عالی خانه خیرین استان خراسان رضوی با حضور هیات مدیره و اعضای این شورا و همچنین مدیرعامل موسسه گلستان علی (ع) در خانه فرزندان حضرت زینب (س) برگزار شد. این جلسه به منظور سیاست گزار، تدوین برنامه ها و ترسیم چشم انداز موسسات خیریه استان برگزار شد.جلسات شورای عالی خانه خیرین خراسان رضوی هر ماه در یکی از موسسات خیریه و به منظور بازدید و آشنایی با موسسات خیریه برگزار می شود. در این جلسه آقای رضازاده مدیرعامل موسسه گلستان علی (ع) ضمن تشریح فعالیت ها، عملکرد و اقدامات این موسسه در عرضه های بهداشتی، درمانی، اردویی، تغذیه، تحصیل و ورزش فرزندان به بیان نتایج موفقیت آمیز طرح سلامت اجتماعی با هدف حمایت از خانواده های محروم و حاشیه شهر مشد پرداخت. وی از برگزاری جشنواره عکس گلستانه طی 2 مرحله خبر داد و گفت: مرحله سوم این جشنواره به صورت بین الملل و با شرکت 55 کشور و بیش از هفت هزار عکس به زودی برگزار خواهد شد. وی همچنین درباره پروژه دهکده گلستان علی (ع) و نقش و جایگاه آن در ارائه خدمات مختلف به فرزندان گزارشی ارائه کرد. شایان ذکر است اعضای شورای عالی خانه خیرین خراسان رضوی پس از پایان جلسه داخلی این شورا ضمن بازدید از قسمت های مختلف خانه فرزندان حضرت زینب (س) با فعالیت ها و خدمات متنوع موسسه گلستان علی (ع) بیشتر آشنا شدند.

دیدگاه خود را ارسال کنید.