طرح سلامت اجتماعی گلستان علی (ع)

گلستان علی (ع)، با درک واقعیت ها و مشکلات زندگی محرومان، به دنبال رفع معضلات و مشکلات خانواده های نیازمند و محرومیت زدایی و کمک به بهبود وضعیت زندگی این قشر از جامعه می باشد. در همین راستا با اجرای طرح سلامت اجتماعی به یاری محرومان و نیازمندان شتافته تا با توانمند سازی این خانواده ها گامی موثر در محرومیت زدایی و ریشه کن کردن فقر در جامعه بردارد.

در این امر مهم نیازمند یاری تک تک شما عزیزان هستیم تا دست در دست یکدیگر چهره فقر را از شهر و میهن عزیزمان بزداییم.

خدمات بهداشتی درمانی، تهیه مواد غذایی، لوازم التحریر، پوشاک و آموزش از الویت های این طرح برای توانمند سازی خانواده ها است. با پیوستن به این طرح و تهیه هر کدام از این اقلام می توانید به تداوم کانون یک خانواده  کمک کرده، کودکی را به تحصیل بازگدانید و نشاط و زندگی را به خانواده های محروم جامعه هدیه کنید.

درمجموع  900خانوار براساس شاخص های طرح سلامت اجتماعی گلستان علی (ع) درمناطق سه گانه (قرقی450خانوار – شهرک شهید بهشتی یا عربها 340 خانوار – بلوارطبرسی دوم 110 خانوار) شناسایی و در 4گروه  1- بحرانی  2- ضعیف 3 – نیمه ضعیف 4 – متوسط طبقه بندی شدند و در قالب طرح سلامت اجتماعی مورد حمایت قرار گرفتند.
فعالیت های انجام شده در طرح سلامت اجتماعی در 4 بخش 1- بهداشت و درمان و پزشکی 2- آموزش 3- اشتغال و کارآفرینی 4- خدمات ساماندهی گردیده است.

دربخش آموزش :
1- کلاسهای تقویت بنیه علمی برای 75دانش آموزان دوره ابتدایی رمناطق سه گانه برگزار گردیده است.
2- یک روانشناس و 2 دستیار ایشان 2 کارگاه (مهارت های زندگی – تربیت کودک و فرزند پروری) 8 جلسه برای هر دوره برگزار نموده اند.

مرکز گذری :
1- توس (مردان 2-توس (بانوان) 3- الماس شرق واقع در اسماعیل آباد 4- بلوار رسالت در همت آباد 5- دروی 6- گلشهر 7- طرق 8- شهید رجایی در بلوار حرّ 9-مرکز توانمند سازی بانوان اطلس در بلوار توس 10- نجات یافتگان مولا علی(ع) در سه راه فردوسی 11- سرپناه سرزمین خورشید در طبرسی شمالی 12-سرپناه شبانه 2  واقع در میدان امام حسین(ع) و . . .

درفعالیت های فوق برنامه :
2بار اردوی یکروزه در مراکز تفریحی حومه شهر مشهد برای 80 خانوار شناسایی شده و تحت حمایت با پذیرایی کامل برگزار گردیده است.
– برگزاری جشن نیمه شعیان و عید غدیر خم
– برگزاری مراسم شب شهادت امام صادق(ع)
– برگزاری مراسم ظهر عاشورا
– برگزاری مراسم شب تاسوعا

در بخش بهداشت و درمان و پزشکی :
5پزشک عمومی و 2 دندانپزشک بطور مرتب در هر هفته یکروز در مناطق سه گانه (قرقی – شهرک شهید بهشتی یا عربها – بلوار طبرسی دوم) ارائه خدمات نمودند. جمع آوری و توزیع بالع بر 17،000 پرس غذای گرم در مناطق سه گانه (قرقی – شهرک شهید بهشتی یا عربها – بلوار طبرسی دوم)که حاصل عقد قرارداد با بیش از 80 رستوران و آشپزخانه در مشهد و طرقبه و شاندیز بوده است و در حال حاضر نیز ذخیره 20،000 پرس غذا از طرف رستورانها و آشپزخانه های طرف قرداد نیز برای توزیع آماده می باشد.

دربخش خدمات :
در محورهای 1- توزیع غذای گرم 2- توزیع لوازم التحریر 3- توزیع لباس و لوازم ورزشی 4- توزیع پوشاک بشرح زیر اقدام شده است. در این قالب تاکنون نوده – کال زرکش – قرقی – قاسم آباد و شهید فلاحی – بیمارستان دکتر شیخ و مرکزگذاری های زیر نیز درحال انجام است.

لوازم التحریر :
با شروع سال تحصیلی تعداد 165 بسته لوازم التحریر کامل در مناطق سه گانه (قرقی–شهرک شهید بهشتی یاعربها – طبرسی دوم) توزیع گردیده است.
در این قالب تاکنون نوده – کال زرکش – قرقی – قاسم آباد و شهید فلاحی – بیمارستان دکتر شیخ و مرکز گذری های زیر نیز در حال انجام است. هر سه شنبه شب از مهر ماه شروع شده و حداقل تا پایان سال
نیز ادامه خواهد داشت.

معیارهای انتخاب خوشه¬بندی خانواده‌ها :
با توجه به انتخاب منطقه قرقی و انتخاب 100 خانواده برای اجرای طرح توانمندسازی، معیارهای روبرو به عنوان انتخاب اولیه این خانواده ها انتخاب شده است که بایست توامان درنظر گرفته شود. ضمنا این شاخص ها برای انتخاب اولیه است، کما اینکه شاخص های علمی ( شاخص گرسنگی، شاخص امید به زندگی، شاخص اعتیاد و…) طبق طرح، در حین اجرای طرح و برای درجه بندی کردن این خانواده ها توسط کارشناسان اجرا خواهد شد.
این شاخص ها طبق صورتجلسه تاریخ 13/11/94 با حضور دکتر فیضی، دکتر حصاری، دکتر صمدی و اعضای گروه ایشان تعیین شده است.

خانواده¬های هریک از خوشه‌های 1 و 2 و 3 براساس شاخصه‌های زیر تعیین می‌شوند :

ردیف شاخص توضیحات
1 سطح درآمد خانواده هایی با حداقل درآمد (مجموع درآمد همه اعضا)
2 سرپرست خانوار ترجیحا زن سرپرست خانواده باشد یا سرپرست به هر دلیل از کار افتاده باشد
3 اشتغال اعضای خانواده شغل های سطح پایین داشته باشد یا بیکار باشد
4 سلامت سرپرست خانواده معلول یا از کار افتاده باشد
5 شرایط محل زندگی استیجاری یا موقتی یا بسیار محدود باشد
6 امکانات زندگی حداقل امکانات و حداقل توان تهیه داشته باشد
7 تعداد، سن و وضعیت درسی فرزندان فرزند صغیر داشته باشد، فرزندان محصل یا ترک تحصیلی باشند یا فرزندان زیر 18 سال مشغول به کار پست یا سخت باشند

جلسات علمی و مشورتی طرح سلامت :

گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی

گزیده ای از همراهی اصناف درطرح سلامت اجتماعی :

گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی

گزیده ای از همراهی اتحادیه های صنفی در طرح سلامت :

گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی