30 مهر

دیدار فرزندان گلستان علی (ع) با سر مربی تیم ملی والیبال نشسته

دیدار فرزندان گلستان علی (ع) با سر مربی تیم ملی والیبال نشسته

جمعی از فرزندان خردسال موسسه گلستان علی (ع) با حضور در دفتر کار آقای هادی رمضانی سر مربی تیم والیبال نشسته کشور از خدمات و فعالیت های خیرخواهانه ایشان قدردانی کردند. در این دیدار که فرزندان ژیماستیک کار گلستان علی (ع) حضور داشتند لوح تقدیری به پاس حمایت های انسان دوستانه و خدمات خیرخواهانه به آقای هادی رضایی اهدا شد.
آقای رضایی یکی از خیرین موسسه گلستان علی (ع) است که در امور ورزشی و تربیت بدنی همواره کمک هایی به موسسه کرده است.

دیدگاه خود را ارسال کنید.