23 شهریور

تجمع فرزندان گلستان علی در حمایت از کودکان میانمار

فرزندان گلستان علی (ع) به منظور محکومیت جنایات و کشتار مسلمانان میانمار و حمایت از کودکان مسلمان میانمار تجمع کردند.

در این اجتماع فرزندان خردسال دختر و پسر گلستان علی(ع) با بدست گرفتن پوسترها و برپایی ایستگاه نقاشی و امضای یک طومار و صدور بیانیه ای نسبت به کشتار کودکان میانمار اعتراض کردند.

دیدگاه خود را ارسال کنید.