16 اردیبهشت

آغاز مسابقات فوتسال داخلی فرزندان موسسه گلستان علی (ع)

مسابقات فوتسال داخلی فرزندان موسسه خیریه گلستان علی(ع) در قالب ۷ تیم ۱۰نفره آغاز شد.
این مسابقات در قالب ۲گروه و در هر گروه تیم هایی از فرزندان در مقاطع تحصیلی مختلف و کارکنان برگزار می شود.
مسابقات برای گروه سنی مقطع ابتدایی به صورت رفت و برگشت و برای سایر گروه های سنی به صورت دوره ای در حال برگزاری است و تا آخر اسفتد ۹۳ ادامه خواهد داشت.
این مسابقات در سالن های ورزشی مختلف که در اختیار موسسه گلستان علی (ع) قرار گرفته است برگزار می شود.
در مسابقات فوتسال داخلی گلستان علی(ع)، فرزندان خانه های فکور، کرامت، زنده یاد الهی و مجتمع محمدیه به رقابت می پردازند.
برای تیم های برتر مسابقات، جوایزی از سوی موسسه در نظر گرفته شده است.

دیدگاه خود را ارسال کنید.