08 شهریور

برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال بین فرزندان گلستان علی (ع) و کارکنان تامین اجتماعی

مسابقه دوستانه فوتسال بین تیم منتخب فرزندان آسمانی گلستان علی (ع) و کارکنان تامین اجتماعی استان روز گذشته در سالن ورزشی الهیه در حضور جناب آقای رضازاده مدیرعامل موسسه گلستان علی (ع) و جناب آقای سید محسن نظام خیرآبادی مدیرکل ، معاونین، کارشناسان و روسای مناطق تامین اجتماعی برگزار گردید. در این مسابقه بازیکنان جوان و نوجوان گلستان علی (ع) یک بازی بسیار خوب را در حضور بیش از 100 فرزند آسمانی و کارکنان تامین اجتماعی که برای تماشای این مسابقه آمده بودند ارائه و در پایان این بازی تیم با تجربه تامین اجتماعی بود که توانست با نتیجه 4 بر 3 برنده مسابقه باشد. در انتها مراسم تقدیر از مدیرعامل گلستان علی (ع) و فرزندان آسمانی موسسه توسط تامین اجتماعی استان انجام و جوایز نفیسی اهدا گردید.
در عین حال برنده واقعی فرزندان گلستان علی (ع) هستند که توانستند در کنار کارکنان خدوم تامین اجتماعی مهارت های اجتماعی و ورزشی خود را افزایش دهند.

دیدگاه خود را ارسال کنید.