15 شهریور

تقدیر فرزندان گلستان علی (ع) از مدیریت و کارکنان اداره تعاون خراسان رضوی

به مناسبت گرامیداشت روز تعاون جمعی از فرزندان گلستان علی (ع) با حضور در دفتر کار مهندس احمدی مدیرکل تعاون استان خراسان رضوی از خدمات و حمایت های ایشان و همکاران اداره تعاون تقدیر کردند. در این بازدید که محمد مسلمی از عموهای فیتیله ای و سفیر گلستان علی (ع) فرزندان را همراهی می کرد، لوح تقدیری به پاس خدمات مهندس احمدی از طرف فرزندان تقدیم ایشان شد.

دیدگاه خود را ارسال کنید.