08 آبان

همت و همدلی

همت و همدلی
در راستای اهداف موسسه و تاکید بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی طرح سلامت اجتماعی توسط گلستان علی (ع) مورد اقبال و حمایت در ادارات به ویژه سازمان های مردم نهاد قرار گرفته و امیدواریم همبستگی و همدلی و دستان پرتوان و همت جمعی اقدامات سازنده در جهت کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام و کانون خانواده ها گرم و پر طراوت گردد.


بدین منظور تفاهم نامه ای با انجمن حمایت از زندانیان مشهد تنظیم که انشاا… با اراده خداوند متعال الگوی سایر سازمان ها قرار گرفته و راه گشای خانواده ی نیازمندان خواهد بود.

دیدگاه خود را ارسال کنید.