golestanali-Drug-addiction
11 تیر

شیوع اعتیاد در کودکان بین سنین 8 تا 11 سال

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی شیوع اعتیاد در کودکان را بین 8 تا 11 سال اعلام کرد. فرید براتی سده در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه تعداد بیمارستان برای سم زدایی کودکان معتاد از طرف وزارت بهداشت معرفی شده است، به ایلنا گفت : درباره کودکان درگیر اعتیاد تفاهم نامه مشترکی با هماهنگی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ، سازمان بهزیستی و همچنین وزارت بهداشت صورت گرفت دال براین که درمان کودکان در مراکز وابسته به وزارت بهداشت صورت گیرد و بعد از آن که درمان و سم زدایی شدند در صورتی که خانواده ای نداشته یا بد سرپرست باشند با حکم قضایی به بهزیستی ارجاع داده شوند. در این فرایند دانش آموزان معتاد نیز قرار دارند و قرار شد که درباره آن ها هم به همین ترتیب برخورد شود. او افزود : قبل از این که این موضوع عملیاتی شود در بهزیستی مراکزی اقامتی داشتیم که در استان های سیستان و بلوچستان ، خراسان شمالی ، تهران و البرز فعالیت داشتند که به کودک معتاد ، چه با خانمان و چه بی خانمان خدمات ارائه می کرد .
درجلسه ای که با وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد ، گفتند که نیازی به مراکز اقامتی نداریم ؛ چون کودک مصرف کننده مواد را ابتدا باید به صورت سرپایی درمان کرد و اگر نیاز به خدمات داشت ، بستری کرد؛ آن هم در مراکز بیمارستانی تا این کار توسط متخصصان درمانگر صورت گیرد .
ما هم این را پذیرفتیم و به مراکز گفتیم که دیگر پذیرش نکنند . رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ادامه داد: قرار شد که وزارت بهداشت بیمارستان های خود را در 16 شهر معرفی کند ، اما این که چند مرکز تا الان معرفی شده و الان در چه وضعیتی است، و آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در خصوص شناسایی و درمان دانش آموزان معتاد چه می کنند، مشخص نیست ؛ البته این کار در دو استان کشور آغاز شده است که شامل خراسان جنوبی و شهر بیرجند هم می شود .
منبع : خبرگزاری ایلنا

دیدگاه خود را ارسال کنید.