golestanali-divorced
09 تیر

بیشترین زنان بیوه در بین 40 کشور مربوط به ایران است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری وجود بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور، گفت: ایران در بین 40 کشور بیشترین تعداد زنان بیوه را به خود اختصاص داده است . به گزارش مهر ، محمد وحدتی هلان با یادآوری وجود بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور درباره افزایش تعداد آن ها هشدار داد و گفت : متاسفانه طلاق مهم ترین عامل افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است و بی شک با افزایش آمار طلاق بر تعداد زنان سرپرست خانوار نیز افزوده خواهد شد، که این به عنوان زنگ خطری جدی به شمار می رود . نماینده مردم بستان آباد در مجلس با تاکید بر این که زنان سرپرست خانوار در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند و نباید بدون حمایت رها شوند، افزود : عوامل اجتماعی مانند کاهش ازدواج ، افزایش طلاق، سوانح جاده ای ، فوت همسر و اعتیاد در افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار نقش زیادی دارند . متاسفانه بر اساس آمارها میزان ازدواج های ثبت شده در سال 96 نسبت به سال 95، هشت درصد کاهش یافته است .
این در حالی است که تعداد طلاق ها به 175 هزار فقره رسیده که افزایش تعداد زنان مطلقه و زنان سرپرست خانوار را به دنبال داشته است . وی با یادآوری این که 71 درصد زنان سرپرست خانوار فرزند دارند ، گفت: بر اساس آمارها 9 درصد این قشر ازدواج مجدد نمی کنند.
منبع : خبرگزاری مهر

دیدگاه خود را ارسال کنید.