golestanali-Distribution-of-food
06 اردیبهشت

چهل و نهمین مرحله توزیع غذای گرم در مناطق محروم حاشیه شهر

چهل و نهمین مرحله توزیع غذای گرم در راستای اجرای طرح سلامت اجتماعی و با همکاری واحد مددکاری، در مناطق حاشیه نشین شهر مشهد برگزار شد.
این برنامه که هر هفته در روزهای چهارشنبه به صورت مستمر برگزار می شود، ضمن توزیع غذای گرم پوشاک و البسه نیز در بین نیازمندان و خانواده های تحت پوشش موسسه توزیع شد. همچنین به بررسی وضعیت و مشکلات تعدادی از خانواده ها نیز پرداخته شد تا با کمک خیرین اقداماتی جهت رفع نیازمندی های آنان صورت پذیرد.
غذای گرم این هفته توسط تعدادی از خیرین عزیز تهیه و اهدا گردید.
golestanali-Distribution-of-food

golestanali-Distribution-of-food

دیدگاه خود را ارسال کنید.