golestanali-Distribution-food
13 اردیبهشت

توزیع سبدهای غذایی بین مددجویان موسسه

در راستای اجرای طرح سلامت اجتماعی موسسه که با هدف توانمند سازی خانواده ها به رفع نیازهای مددجویان می پردازد، این هفته به توزیع سبد غذایی در بین مددجویان تحت پوشش این موسسه اقدام نمود.
با تلاش و پیگیری های واحد مددکاری موسسه مقادیری مواد غذایی در قالب سبد غذایی بین مددجویان موسسه توزیع نمود.

دیدگاه خود را ارسال کنید.