golestanali-Distribute-Dry-Milk
11 اردیبهشت

توزیع شیر خشک برای نوزادان خانواده های تحت پوشش گلستان علی (ع)

با توجه به اهمیت رشد مغز کودکان در دو سال اول زندگی گلستان علی (ع) بین خانواده های محروم و نیازمند شیرخشک توزیع می کند.
توضیح اینکه توسط واحد مددکاری موسسه هر هفته مقادیرزیادی شیرخشک بین خانواده های محروم و تحت پوشش که دارای فرزندان نوزاد می باشند توزیع می شود

golestanali-Distribute-Dry-Milk

دیدگاه خود را ارسال کنید.