25 شهریور

اعزام تیم کونگ فو دختران گلستان علی (ع) به مسابقات کشوری

فرزندان دختر خانه حضرت زینب (س) به منظور شرکت در مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور به استان تهران اعزام شدند. این مسابقات در چندین سبک مختلف برگزار می شود و نمایندگان گلستان علی (ع) با اقتدار و آمادگی کامل حضور یافته اند. نتیجه و گزارش نهایی مسابقات به زودی اعلام خواهد شد.

اعزام به مسابقات کونگ فو

دیدگاه خود را ارسال کنید.