golestanali-disabled
18 اردیبهشت

وجود یک میلیون و سیصد هزار معلول در ایران

یکی از آسیب های اجتماعی در کشور که گریبان گیر زن و مرد را گرفته ، وجود معلولیت است .
در حال حاضر یک میلیون و سیصد هزار معلول با شدت های مختلف در کشور وجود دارد که از این تعداد 35 درصد آن ها زن و 65 درصد مابقی نیز مرد هستند .حداقل 50 درصد آنها معلولیت های شدید و البته تحت پوشش توان بخشی سازمان بهزیستی کشور قرار دارند .
.حمایت از معلولان از وظایف اصلی و مهم بهزیستی است و در این رابطه معاون امور توان بخشی بهزیستی کشور با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان گفته است که پس از تایید این قانون توسط شورای نگهبان ، رئیس جمهور آن را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ خواهد کرد
براساس قانون جدید تمام دستگاهها موظفند طبق وظایفی که برای آن ها مشخص شده عمل کنند و در آن تمهیداتی برای معلولان پیش بینی شده است که از آن جمله می توان به پرداخت مستمری بر اساس حداقل پرداخت دستمزد اشاره کرد .

دیدگاه خود را ارسال کنید.