29 فروردین

دیدار معاون دادستانی خراسان رضوی از مجموعه های نگهداری کودکان گلستان علی (ع)

بازدید معاون دادستانی استان خراسان رضوی سرکار خانم عابدینی از مراکز گلستان علی (ع) و دیداربا مدیرعامل موسسه جناب آقای رضازاده در خانه فرزندان حضرت زینب (س)
دراین دیدار خانم عابدینی با مدیرعامل موسسه گلستان علی(ع) در خصوص زمینه های همکاری دو جانبه بین دادستانی و دفتر مطالعات حقوق کودک گلستان علی(ع) تبادل نظر شد.
بررسی زمینه های فعال در حوزه کودک برای پژوهش و آسیب شناسی حقوق کودکان و معضلات آنان از جمله موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.
همچنین خانم عابدینی ضمن تشکر و قدردانی از خدمات موسسه گلستان علی (ع) حمایت خود و دادستانی استان را از موجموعه گلستان علی (ع) اعلام نمود.

golestanali-Deputy-Prosecutor

golestanali-Deputy-Prosecutor

دیدگاه خود را ارسال کنید.