برگزاری کارگاه آموزش قوانین
07 بهمن

آشنایی اولین گروه از همکاران گلستان علی (ع) با قوانین

به دنبال تفاهم نامه همکاری های مشترک موسسه گلستان علی (ع) و دهکده سفید، اولین گروه از همکاران گلستان علی (ع) با قوانین مدنی و حقوق شهروندی آشنا شدند. در این تفاهم نامه که آموزش کلیه همکاران، کارکنان و فرزندان گلستان علی (ع) جهت آشنایی با قوانین حقوقی آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری مد نظر قرار گرفته است، دهکده سفید با برگزاری کلاس و استفاه از اساتید مجرب نسبت به اموزش همکاران اهتمام خواهد نمود. شایان ذکر است این برنامه مشترک به صورت افتخاری ادامه خواهد یافت و هفته های آینده فرزندان دختر و پسر موسسه با حقوق کودک آشنا خواهند شد.

 

دیدگاه خود را ارسال کنید.