04 بهمن

افتتاح فروشگاه پوشاک OVS (در مشهد با حضور فرزندان گلستان علی (ع

فرزندان گلستان علی (ع) با حضور در مراسم افتتاحیه فروشگاه پوشاک
ovsاز خدمات خیرخواهانه مدیریت فروشگاه آقای وزیری تقدیر کردند. مراسم افتتاحیه این فروشگاه در بلوار سجاد مشهد با حضور فرزندان خردسال گلستان علی (ع) برگزار شد. آقای وزیری در مراسم افتتاحیه فروشگاه ضمن تقدیر از فعالیت ها و خدمات موثر گلستان علی (ع) در کمک و حمایت از جامعه هدف و اهمیت خدمت به محرومان و نیازمندان گفت: برای کمک به موسسه گلستان علی (ع) و حمایت از نیازمندان بخشی از درامد فروشگاه به این امر خداپسندانه اختصاص خواهد یافت.

دیدگاه خود را ارسال کنید.