چگونه میتوان حضانت دائمی فرزندی را به عهده گرفت؟

از طریق امین موقت: که دریافت حضانت به مدت حداقل ۶ ماه و حداکثر سه سال می توان فرزند را در خانواده نگهداری کرد، که باید دارای شرایط سنی، اقتصادی، سلامت جسمی روانی، اجتماعی، اخلاقی برابر ضوابط بهزیستی و تائید دادگستری باشد.
از طریق فرزندخواندگی: به خانواده های فاقد فرزند که مدت ۵ سال از ازدواج آنان گذشته و دارای فرزند نشده اند (اخیرا در شرایط تغییراتی حاصل شد) زوجین حداقل ۳۰سال سن وهر دو نفر متقاضی، دارای صلاحیت اخلاقی باشد، سلامت جسمی و روانی و تعهد تامین آتیه فرزند را بتواند انجام دهد. توجه این که در صورت داوطلب بودن، افراد می تواند شرایط کامل را با مراجعه به موسسه دریافت دارند.

آیا میتوان هزینه نگهداری فرزند یا امین موقت را به عهده گرفت ؟

در صورت داشتن شرایط امین موقت و اخذ حکم قضائی، می تواند امین موقت باشد در صورتی که امکان امین موقت نباشد، فرزند در خوابگاه نگهداری و هزینه آن یا قسمتی از هزینه را خیریه تامین می کند.

در صورت تمایل و برای بررسی و تماس موسسه فرم زیر را پر کنید.